Nowe oblicze terenu przy zbiorniku retencyjnym na Witominie

FOTO Inwestycje

Gdyńskie Centrum Sportu rozpoczęło działania zmierzające do nadania nowego oblicza terenu zlokalizowanego przy ul. Wielkokackiej i 2 Morskiego Pułku Strzelców. Ogłoszony został przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu.

 –  Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na Witominie ogłoszony został 28 grudnia – informuje wicedyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu Paweł Brutel. Otwarcie ofert powinno nastąpić w pierwszej połowie stycznia.

Ta część dzielnicy systematycznie zmienia się na oczach mieszkańców:

– Po stworzeniu zbiornika retencyjnego i remoncie ulicy Hodowlanej oraz zagospodarowaniu terenu i pracach budowlanych przy kanalizacji deszczowej biegnącej pod ul. Hodowlaną i ul. Wielkokacką przyszedł czas na powstanie nowego miejsca z funkcjami umożliwiającymi na spędzeniu tu czasu aktywnie – komentuje Jakub Ubych, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni wywodzący się z zachodniej części miasta. Nieopodal zlokalizowana będzie również pętla autobusowa obsługiwana przez elektrobusy – dodaje.

Zbiornik retencyjny na Witominie // fot. Marcin Mielewski/gdynia.pl

Miejsce w okolicy powstałego w 2020 roku zbiornika retencyjnego zmieni się nie do poznania.

– Kolejne zmiany zachodzące na Witominie są bezpośrednio związane z realizacją oczekiwań mieszkańców wyrażonych poprzez zwycięskie projekty w ramach gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego – mówi Joanna Ołownia, przewodnicząca Rady Dzielnicy Witomino. – Cieszymy się z ich aktywnej postawy i obywatelskiej inicjatywy – dodaje.

Chodzi o zwycięskie projekty z 2020 i 2021 roku. Zakładają one, po wyrównaniu i oczyszczeniu terenu, stworzenie nowoczesnej i bezpiecznej przestrzeni dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób z niepełnosprawnościami. Pierwszy dotyczy budowy nowoczesnego boiska piłkarskiego z syntetyczną trawą. Drugi zaś stworzenia parku zabawy i rekreacji m.in. z trampolinami, tyrolką oraz urządzeniami do sportów ekstremalnych skierowanymi do osób w każdym wieku.  Jego autorem jest Pani Ewa Wiśniewska.

Zdecydowano się na połączenie pomysłów oraz ich rozbudowę o elementy wskazane przez Radę Dzielnicy, która dofinansowuje całość prac ze środków własnych w kwocie miliona złotych. Całość inwestycji wzbogacona zostanie o elementy małej architektury umożliwiające zorganizowanie pikniku na świeżym powietrzu – ławki, stoliki czy śmietniki.