Pierwsze spotkanie w ramach projektu SB Nudging

Aktualności Projekty

Pierwsze spotkanie online z parterami odbyło się 4 kwietnia 2022. Spotkanie miało charakter zapoznawczy zarówno z składem partnerskim oraz poszczególnymi koordynatorami lokalnymi jak i samą problematyką metody Nugdging, która będzie rozwijana przez najbliższe cztery miesiące i ma zakończyć się regularnym projektem w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk.

W ramach wspólnych aktywności ustalono, iż najbliższe prace zespołu partnerskiego skupione będą na zidentyfikowanym wyzwaniu jaki jest: Zwiększona ilość śmieci i odpadów w miejscach publicznych i miejscach docelowych (zwłaszcza w obszarach turystycznych). Naszym celem będzie zwiększenie nie tylko świadomości o tym, jak zmienić zachowanie ludzi w miejscach publicznych i miejscach docelowych, ale jak faktycznie ograniczyć ilość śmieci i odpadów pozostawianych przy wykorzystaniu działań miękkich i pilotażowych.