Projekt Need Sport zacumował na Święcie Morza

Erasmus+

Gdyńskie Centrum Sportu wychodzi ze swoimi flagowymi projektami do mieszkańców. Podczas ostatniego Święta Morza osoby odpowiedzialne za Need Sport przygotowały specjalne stoisko, na którym odwiedzający mogli dowiedzieć się więcej o korzyściach, jakie niosą za sobą regularne ćwiczenia oraz udział w zajęciach sportowych. Przypomnijmy, że głównymi celami projektu są wymiana wiedzy oraz doświadczenia w zakresie aktywności fizycznej dzieci ze specjalnymi potrzebami, zwiększenie kwalifikacji grup docelowych na temat odpowiednich form aktywności sportowej dzieci ze specjalnymi potrzebami.

W ramach projektu opracowane zostaną dwa rezultaty intelektualne: wytyczne i aplikacja Android dla nauczycieli, doradców, osób towarzyszących, trenerów, rodziców i innych zainteresowanych stron w dziedzinie edukacji i sportu, które będą zawierały materiały na temat korzyści uprawiania sportu przez dzieci z dysfunkcjami oraz zawierające konkretne przykłady i pomysły na temat tego, które ćwiczenia sportowe są odpowiednie dla jakiej niepełnosprawności czy specjalnej potrzeby.

Projekt trwa od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2021 roku i jest współfinansowany ze środków Programu Unii Europejskiej Erasmus+.