Projekt Need Sport zacumował na Święcie Morza

Projekty

Gdyńskie Centrum Sportu wychodzi ze swoimi flagowymi projektami do mieszkańców. Podczas ostatniego Święta Morza osoby odpowiedzialne za Need Sport przygotowały specjalne stoisko, na którym odwiedzający mogli dowiedzieć się więcej o korzyściach, jakie niosą za sobą regularne ćwiczenia oraz udział w zajęciach sportowych. Przypomnijmy, że głównymi celami projektu są wymiana wiedzy oraz doświadczenia w zakresie aktywności fizycznej dzieci ze specjalnymi potrzebami, zwiększenie kwalifikacji grup docelowych na temat odpowiednich form aktywności sportowej dzieci ze specjalnymi potrzebami.

W ramach projektu opracowane zostaną dwa rezultaty intelektualne: wytyczne i aplikacja Android dla nauczycieli, doradców, osób towarzyszących, trenerów, rodziców i innych zainteresowanych stron w dziedzinie edukacji i sportu, które będą zawierały materiały na temat korzyści uprawiania sportu przez dzieci z dysfunkcjami oraz zawierające konkretne przykłady i pomysły na temat tego, które ćwiczenia sportowe są odpowiednie dla jakiej niepełnosprawności czy specjalnej potrzeby.

Projekt trwa od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2021 roku i jest współfinansowany ze środków Programu Unii Europejskiej Erasmus+.