Boisko przy ulicy Halickiej uroczyście otwarte

Aktualności WIDEO FOTO Inwestycje

Nowy zielony dywan gotowy do gry! Przebudowany obiekt przy ul. Halickiej odebrany. Otwarcie nowego boiska uświetnił piątkowy festyn.

Chcemy nie tylko budować nowe obiekty, ale także przywracać blask tym już istniejącym. Boisko przy ulicy Halickiej od zawsze cieszyło się dużą popularnością, dlatego odczuwam wielką radość, że oddajmy je do użytku mieszkańców w zupełnie nowym standardzie. Wszystkich chętnych do sprawdzenia nowej nawierzchni już teraz zapraszam do gry – mówi wiceprezydent Gdyni Marek Łucyk.

  Stare boisko zmieniło się nie do poznania. Twarde podłoże pokrył zielony dywan ze sztucznej trawy. Wybudowane boisko do piłki nożnej posiada wymiary 36×20 metrów. Otoczone jest piłkochwytami o wysokości sięgającej 6 metrów. Wykonane zostały również chodniki oraz opaski wokół płyty boiska z kostki betonowej. Najbliższe sąsiedztwo obiektu przybrało nową, bardziej przyjazną dla uczniów i mieszkańców formę. Zamontowane zostały elementy małej architektury, w tym między innymi stojaki na rowery oraz siedziska sportowe dla 50 osób. Ponadto ułożono przepusty, które w przyszłości pozwolą na zamontowanie w tym miejscu oświetlenia boiska.

  pierwszą piłkę w meczu kopnęła dyrektor szkoły

  Nieco wysłużone boisko przy jednej z najstarszych w naszym mieście podstawówek staje się w pełni nowoczesne z bezpieczną i przyjazną infrastrukturą – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia – To już kolejna inwestycja w szkolny sport w Gdyni w ostatnim czasie. Warto podkreślić, że nowoczesne inwestycje sportowe służą nie tylko dzieciom, ale wszystkim mieszkańcom dzielnic, w których powstają. Dla gdyńskiego samorządu bardzo ważne jest, aby wszyscy mieszkańcy miasta mieli równy dostęp do nowoczesnej infrastruktury sportowej.

  Na postęp prac budowlanych miały wpływ niespodziewane wydarzenia, jak wykopanie niewybuchu z czasów II wojny światowej, na który natrafili robotnicy podczas wykonywania prac – nadmienia Przemysław Dalecki, dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu i podkreśla – Podczas budowy trzeba być przygotowanym na niespodziewanie trudności i reagować elastycznie, co doskonale widać w tym przypadku.

  wiceprezydent Łucyk zbijający piątki z uczniami

  Inwestycja zrealizowana została w ramach projektu „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część III” – zadanie 10. Przebudowa uszczelnionych boisk przy ulicy Słowackiego i Halickiej w Gdyni. Gmina Miasta Gdyni realizuje projekt „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni” – część III, dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

  • Działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”,
  • Typ projektu 2.1.5 „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.