Przed nami 2. edycja projektu „Wgraj się”

Aktualności Projekty

Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim druga edycja projektu „Wgraj się”. Liderem i koordynatorem jest Gdyńskie Centrum Sportu, a zadania realizowane są w partnerstwie z Wydziałem Edukacji Miasta Gdyni.

Nowa edycja projektu, podobnie jak pilotażowa, trwać będzie 12 miesięcy i skierowana zostanie do ponad 400 uczniów klas II wraz z rodzicami i nauczycielami nauczania początkowego z 6 gdyńskich szkół.

Projekt „Wgraj się” to promocja zdrowego trybu życia wśród najmłodszych gdynian. W minionym roku odbyła się edycja pilotażowa, która udowodniła, że warto zrobić kolejny krok i poszerzyć skalę działania. Zdobyta przez najmłodszych wiedza oraz umiejętności pozwoliły utrzymać, a nawet podnieść ich poziom sprawności motoryczne przy około 10 tygodniowej nieobecności w szkole. Przygotowane treningi video używane podczas e-lekcji i indywidualnie przez uczniów w domu przyniosły wymierne korzyści i pokazały dzieciom sposoby ćwiczeń i codziennej aktywności, a także nauczyły je konsekwencji w budowaniu dobrych nawyków – mówi zastępca dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu Paweł Brutel.

Nauka zdrowych nawyków

Nadrzędnym celem nowej edycji „Wgraj się” jest zwiększenie świadomości dzieci, rodziców i nauczycieli w zakresie postaw prozdrowotnych poprzez upowszechnianie sportu w szkołach i poza szkołą, a także nauki zdrowych nawyków, w tym:

  1. podnoszenie świadomości i wiedzy o zdrowym trybie życia,
  2. podnoszenie świadomości oraz wiedzy w zakresie edukacji sportowej,
  3. promocję sportu powszechnego,
  4. promowanie włączenia społecznego i aktywizacji ruchowej po szkole.
  5. promowanie równości w sporcie (równy dostęp do sportu dla dzieci wykluczonych społecznie, otyłych, niepełnosprawnych),
  6. wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami działającymi w zakresie sportu, ruchu i zdrowia,
  7. podniesienie i podtrzymanie sprawności motorycznej dzieci.

Próbujemy w młodych mieszkańcach Gdyni zaszczepić kulturę sportu, przedstawić im różnorodność dyscyplin, zapoznać z lokalnymi klubami – tymi ekstraklasowymi i uczniowskimi, a to wszystko na miejscu – w szkole, na lekcjach wychowania fizycznego. Przy okazji pokazujemy także nauczycielom i wychowawcom różne sposoby prowadzenia i uatrakcyjnienia zajęć sportowych przez trenerów różnych dyscyplin, jak np. jogi, judo, rugby czy piłki ręcznej. Dodatkowy sprzęt, jak maty do ćwiczeń dla każdego dziecka, wzbogacają formułę zajęć i pozwalają na przeprowadzenie aktywności na zewnątrz. Przyzwyczajają także dzieci do kluczowych ćwiczeń w walce z wadami postawy podczas każdej lekcji wychowania fizycznego – dodaje zastępca dyrektora GCS.

Aktywizacja, spotkania z gośćmi i gra miejska

Projekt „Wgraj się” podzielony zostanie na kilka kluczowych działań. Pierwszym z nich będzie aktywizacja ruchowa dzieci. Polegać będzie ona na tym, że raz w tygodniu lekcje wychowania fizycznego w każdej klasie prowadzone będą przez wykwalifikowanych trenerów sportu w ciekawy, interesujący sposób. Dodatkowo zorganizowane zostaną spotkania z gośćmi specjalnymi, m.in. zawodnikami gdyńskich klubów), którzy poprowadzą zajęcia sportowe i przedstawiają swoją dyscyplinę sportu. Na koniec tego etapu rozegrana zostanie gra miejska promująca atrakcje sportowe znajdujące się blisko szkoły. Do szkół zostanie przekazany odpowiedni sprzęt sportowy, poprawiający atrakcyjność i jakość realizowanych zajęć.

Budowanie świadomości zdrowego żywienia i higieny cyfrowej

Następnym działaniem będzie akcja uświadamiająca dzieci. Składać się będzie
z przeprowadzenia dwóch lekcji w każdej klasie przez wykwalifikowanych dietetyków. Ich głównym przesłaniem będzie podkreślenie wagi sportu i zdrowych nawyków żywieniowych w życiu codziennym. W planach jest także lekcja higieny cyfrowej oraz wprowadzona nauka zdrowych nawyków poprzez wdrożenie przez dzieci plansz treningowych i oznaczanie swoich osiągnięć.

W ramach działań profilaktycznych przeprowadzone zostaną badania wad postawy u dzieci wraz z analizą BMI, a także zorganizowane zostaną testy sprawnościowe wśród dzieci we wrześniu i następnie w czerwcu, by ocenić postęp ze zrealizowanych założeń.

W Gdyni wierzymy, że szczęśliwe dziecko dzisiaj, to zdrowy, aktywny i zadowolony dorosły jutro. Stąd pojawienie się projektu „Wgraj się”, który jest w naszym mieście dedykowany uczniom klas II szkół podstawowych i ich rodzicom. Naszym celem jest wzmocnienie wśród najmłodszych dobrych nawyków prozdrowotnych i pokazanie im sposobów do ich utrzymania. Miniony czas pokazał, jak ważny i niedoceniany jest dla nas wszystkich ruch. Szczególnie ten na świeżym powietrzu. Zaplanowane aktywności w projekcie odbywają się głównie na dworze
i mają za zadanie zaktywizować dzieci wraz z rodzicami do aktywnego spędzania czasu. Opiekunowie – rodzice i nauczyciele – mają również możliwość zdobycia wiedzy na temat stanu motoryki dzieci i jej poprawy, jak również radzenia sobie z coraz częściej pojawiającymi się problemami chorób cywilizacyjnych, jak otyłości czy wady postawy
– podsumowuje wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni Jakub Ubych.

Video i e-lekcje

Kolejnym punktem projektu „Wgraj się” są działania edukacyjno-promocyjne. Skupiają się one na materiałach szkoleniowych w postaci treningów video. Bohaterami nagrań są dzieci jak również trenerzy przeprowadzający zajęcia fizycznie. Wyprodukowane zostały również e-lekcja z dietetyki wraz z opracowanymi zadaniami do zajęć.

Nie tylko dla uczniów

Nie zapomniano również o nauczycielach i rodzicach, którzy będą mogli skorzystać ze szkoleń z higieny cyfrowej czy spotkać się na indywidualnych konsultacjach z fizjoterapeutami. Udostępniona zostanie jednocześnie platforma internetowa z materiałami dydaktycznymi. Będzie można wziąć udział w zajęciach sportowych prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów w celu poznania metod prowadzenia lekcji WF, a także w zajęciach dotyczących zdrowego trybu życia. W trakcie trwania projektu nauczyciele staną przed szansą podniesienia kompetencji sportowych podczas realizacji zadań gry miejskiej.

Informacje o wszystkich aktywnościach w ramach projektu „Wgraj się” będzie można odnaleźć na stronie internetowej www.gdyniasport.pl oraz mediach społecznościowych projektu. Także tam zostaną zamieszczone informacje o klubach sportowych i treningach przeprowadzanych w szkole, a także materiały edukacyjne video – treningi oraz zajęcia z dietetyki. Ze strony będzie można pobrać materiały dydaktyczne, jak plansze treningowe, plany lekcji, podręcznik z dietetyki czy przepisy kulinarne.

Ostatnim działaniem będzie przygotowanie podręcznika dla dzieci ze wskazówkami dotyczącymi sportu, zdrowego odżywania z publikacją prac wypracowanych podczas realizacji zadań z dietetyki.