Rekrutacja do projektu "JESIEŃ MOŻLIWOŚCI 2"

Projekty

Zapraszamy wszystkich seniorów do udziału w rekrutacji do projektu "JESIEŃ MOŻLIWOŚCI 2 - stworzenie nowych miejsc dziennych usług opiekuńczych w ramach klubu seniora".

Udział w projekcie to szansa m.in. na:

- otrzymanie indywidualnego wsparcia psychologa oraz fizjoterapeuty,

- udział w warsztatach arteterapeutycznych,

- podniesienie kompetencji cyfrowych,

- nabycie wiedzy o zdrowym żywieniu oraz podstawach pierwszej pomocy,

- udział w atrakcyjnych zajęciach sportowych dla Seniorów - zumba, joga, spinning, basen oraz nordic walking,

- integrację podczas wspólnych wyjść do instytucji kultury.

Do Państwa dyspozycji pozostaje koordynator projektu: 606 - 788- 892.

Rekrutacja wstępna do projektu odbywać się będzie w terminie: 15.01.2022 r. - 13.02.2022 r. i będzie miała charakter otwarty, tzn. będzie skierowana do wszystkich osób w wieku 60 + zamieszkujących teren gmin Gdyni, Rumi i Sopotu.

Lider projektu:

Magdalena Majewska Aquama, ul. Jana Pawła II 3, 81-345 Gdynia

Partnerzy projektu:

Instytut Wiedzy i Kompetencji ul. Mikołaja Reja 5/7, 81-441 Gdynia, Fundacja Inthinknity ul Stefana Batorego 23/7 81-365 Gdyńskie Centrum Sportu - Gdynia Gmina Miasta Gdyni-Gdynia-Miasto na prawach powiatu al. marsz. Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia.

Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.