Rozstrzygnięcie konkursu na wsparcie zadań w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży w wybranych dyscyplinach sportu w 2020 r.

Aktualności

Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 2131/20/VIII/S z dnia 24 marca 2020 r. przyznał dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży w wybranych dyscyplinach sportu w 2020 r.

Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej, na które zostały przyznane dotacje:

  1. Oferta Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Gdynia - 88,50 pkt;
  2. Oferta Koleżeńsko-Amatorskiego Towarzystwa Sportowego Alpat - 71,33 pkt.

Wykaz organizacji, którym zostały przyznane dotacje na wsparcie realizacji zadań w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży w wybranych dyscyplinach sportu w 2020:

  1. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Gdynia na zadanie:  Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w zakresie piłki ręcznej z przyznaną kwotą dotacji w wysokości 94.000 zł;
  2. Koleżeńsko-Amatorskie Towarzystwo Sportowe Alpat na zadanie: Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej z przyznaną kwotą dotacji w wysokości 23.970 zł.