Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka „Kibice Razem”

Aktualności

Prezydent Miasta Gdyni informuje o wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania: „Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Gdyni poprzez działania edukacyjno–informacyjne oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie Kibice Razem w okresie od 15.05.2022 roku do 31.12.2024 roku”.

Opinia Komisji Oceniającej:

Lista rankingowa oferty rekomendowanej do dofinansowania:

  1. Oferta Stowarzyszenia Kibiców Gdyńskiej Arki –  88,75 pkt; kwota rekomendowana  225.000 zł, w tym po 75.000 zł w każdym roku realizacji zadania.   

Wykaz organizacji, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 5028/22/VIII/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10 maja 2022 r.

  1. Stowarzyszenie Kibiców Gdyńskiej Arki z siedzibą w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000312535, na wsparcie realizacji zadania publicznego  Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Gdyni poprzez działania edukacyjno–informacyjne oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie Kibice Razem w okresie od 15.05.2022 roku do 31.12.2024 roku” – przyznana kwota dotacji 225.000 zł.