SP 44 w Gdyni zyska nowe obiekty sportowe

Aktualności Inwestycje

Otwarto oferty na wykonanie robót budowlanych kompleksów sportowych znajdujących się na terenie SP 44 przy ul. Majora Henryka Sucharskiego w Gdyni.

W ramach inwestycji zaplanowano budowę obiektów sportowych wraz z wyposażeniem. Na terenie placówki oświatowej powstanie kompleks boisk, w śród których znajdzie się jedno przeznaczone do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej, kolejne wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej do koszykówki, siatkówki, tenisa i badmintona, a całość uzupełni trzecie do siatkówki plażowej – informuje Tomasz Cząstka, zastępca dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu i dodaje – W ramach inwestycji zbudowana zostanie również bieżna lekkoatletyczna o nawierzchni poliuretanowej ze skocznią do skoku w dal.

Wokół obiektów sportowych przewidziano również montaż piłkochwytów o wysokości 6 i 4 metrów, a także montaż trybuny na konstrukcji stalowej przy boisku wielofunkcyjnym. Przy bieżni lekkoatletycznej dodatkowo zostanie wykonana trybuna żelbetowa wraz z siedziskami sportowymi.

Teren inwestycji zostanie wyposażony w małą architekturę, a wszystkie obiekty sportowe zostaną połączone względem siebie bezkolizyjnie nawietrzną z koski betonowej. W ramach budowy kompleksu przewidziano zagospodarowanie wód opadowych na terenie inwestycji z wykorzystaniem drzew, ogrodów deszczowych oraz roślinności, która pomaga w infiltracji wody i odciąża miejską sieć kanalizacji deszczowej.

Dodatkowo zaplanowano wykonanie energooszczędnego oświetlenia dla terenu objętego inwestycją.