Sportowe zwycięstwa w Budżecie Obywatelskim

Aktualności

Nowoczesne boiska piłkarskie na Grabówku, Obłużu i Witominie, czy skatepark na Chyloni - mieszkańcy Gdyni zdecydowali jakie inwestycje urealnią się w ramach tegorocznego głosowania w Budżecie Obywatelskim. Do tego zrealizowanych ma zostać blisko 20 projektów dotyczących organizacji sportu w dzielnicach.

Od 8 do 22 czerwca ocenie mieszkańców miasta poddane zostały projekty gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego. W puli było aż 282 propozycji.

- Budżet Obywatelski zmienia Gdynię od 2014 roku. W ubiegłym roku zaproponowaliśmy nową formułę BO, która spotkała się z zainteresowaniem zarówno na etapie składania projektów, jak i głosowania. Bardzo mnie cieszy, że to zainteresowanie nie osłabło – nie kryje zadowolenia prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

Zgłoszone przez mieszkańców projekty dzielnicowe oraz wypracowane grupowo projekty miejskie dotyczyły wszystkich dziedzin życia i każdej sfery funkcjonowania miasta: inwestycji, ale i wydarzeń; odpowiadają na potrzeby różnych grup mieszkanek i mieszkańców. Nie zabrakło także wielu inicjatyw sportowych.

Poznaliśmy triumfatorów

Wśród nich warto zwrócić uwagę na najdroższą w tegorocznym głosowaniu inwestycję – budowę nowoczesnego boiska piłkarskiego z syntetyczną trawą na terenie po byłych ogródkach działkowych przy ul. II MPS i Wielkokackiej na Witominie. Kwota potrzebna na realizację wynosi 526 200 zł.

Powstać mają dwa kolejne boiska: na Obłużu oraz Grabówku. Pierwsze z nich dotyczy budowy obiektu z syntetyczną trawą na terenie SP44 przy ulicy Sucharskiego (wartość inwestycji wynosi 467 100 zł). Drugie dotyczy boiska ze sztuczną trawą przy SP52 przy ulicy Okrzei (295 110 zł).

Oprócz projektów związanych z piłką nożną, zwycięstwo świętować mogą choćby autorzy skateparków: jednego w Parku Kilońskim na Chyloni (360 000 zł), drugiego zaś na Oksywiu przy ulicy Błękitnej, gdzie dodatkowo zostanie przebudowana górka i zaaranżowany betonowy plac (455 134 zł).

Pozostałe zwycięskie projekty znaleźć można TUTAJ.