Witomino pięknieje na oczach mieszkańców

Aktualności FOTO Inwestycje

Strefa sportowa, place zabaw, ciąg pieszo-rolkowy – to jedne z elementów dwóch pierwszych etapów metamorfozy otoczenia zbiornika retencyjnego na Witominie, na których realizację ogłoszono przetarg. Już wkrótce ta okolica zmieni się nie do poznania dzięki pomysłom Rady Dzielnicy i projektom z gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

  • Powstaną m.in. boiska, place zabaw i ciąg pieszo-rolkowy
  • Miejsce przejdzie kompleksowe zmiany dzięki zaangażowaniu i wsparciu finansowemu ze środków Rady Dzielnicy Witomino
  • Zwycięskie projekty BO z 2020, 2021 i 2023 roku wyznaczają kierunek zmian
  • Ogłoszono przetarg na realizację etapu I i II

wizualizacja

Wyjątkowa przestrzeń do aktywnego wypoczynku od mieszkańców dla mieszkańców

– Ta część Witomina przemieni się w niezwykły sposób. Dzięki współpracy mieszkańców, zaangażowaniu Rady Dzielnicy oraz Gdyńskiego Centrum Sportu wkrótce ujrzymy konkretne rezultaty tych projektów – mówi Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. – Efekt synergii sił i środków powinien przekroczyć wszelkie oczekiwania, nadając temu miejscu wyjątkowy wyraz i piękno – dodaje.

Obszar w pobliżu wybudowanego w 2020 roku zbiornika retencyjnego przechodzi niezwykłą metamorfozę. Planowane realizacje zwycięskich projektów z Budżetu Obywatelskiego z lat 2020, 2021 i 2023 przewidują gruntowne zmiany oraz stworzenie nowoczesnej i bezpiecznej przestrzeni, dostosowanej do potrzeb dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób z niepełnosprawnościami.

– To będzie szczególna przestrzeń na mapie Gdyni. Nowe miejsce aktywnego relaksu służyć będzie mieszkańcom wielu pokoleń. Całość realizacji spełniać będzie najwyższe normy i z pewnością przypadnie do gustu mieszkańcom, nie tylko Witomina – komentuje wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju Marek Łucyk.

Trzy etapy zmian

Planowana inwestycja zakłada wieloaspektowe przekształcenie obecnie niezagospodarowanego obszaru. Przygotowany projekt zakłada stworzenie terenu rekreacyjno-sportowego wraz z siecią ścieżek pieszych oraz różnorodną roślinnością w szczególności drzewa i krzewy. Teren ten został podzielony na różne strefy, z uwzględnieniem ich przeznaczenia, rodzaju aktywności oraz oczekiwanych użytkowników.

Realizacja inwestycji z uwagi na swoją złożoność podzielona została na 3 etapy realizacji. Pierwsze dwa realizowane będą w bieżącym roku.

Pierwszy etap obejmuje budowę nowoczesnego boiska piłkarskiego z syntetyczną trawą oraz stworzenie parku zabawy i rekreacji z podziałem na dzieci starsze i młodsze m.in. z trampolinami oraz tyrolką, co stanowi realizację projektów autorstwa Pani Jolanty Prorok (2020 r.) i Pani Ewy Wiśniewskiej (2021 r.).

W drugim etapie projektu zostanie wybudowany ciąg pieszo-rolkowy, który połączy projektowane strefy placów zabaw, strefy sportowej i rekreacyjnej z istniejącym dojściem i dojazdem serwisowym do zbiornika retencyjnego, o co wnioskowała Pani Jolanta Prorok w zwycięskim projekcie złożonym w 2023 roku.

Obydwa etapy, na których realizację ogłoszno przetarg, uzupełni niezbędna infrastruktura techniczna, nowe oświetlenie, ciągi piesze i elementy małej architektury, jak kosze i ławki. Otoczenie wypełni różnorodna zieleń. Przestrzeń zostanie dostosowana dla osób ze specjalnymi potrzebami.

– Zmiany w tej części dzielnicy będą efektem pracy wielu osób, w szczególności kilkuosobowej grupy roboczej, którą tworzyliśmy z Agnieszką Klawikowską, Danielem Kurem oraz Jolantą Prorok. Razem włożyliśmy ogrom pracy i czasu na konsultowanie proponowanych koncepcji z projektantami. Wspólnie wypracowaliśmy rozwiązania, które składają się na główną inwestycję tej kadencji Rady Dzielnicy Witomino – mówi Joanna Ołownia, przewodnicząca Rady Dzielnicy Witomino. – Bez środków z budżetu dzielnicy nie dałoby radę wprowadzić w życie tych pomysłów. Nie wszystko da się zrealizować teraz, ale nie mówimy jeszcze ostatniego słowa – dodaje.

Planowany do realizacji w przyszłości etap trzeci, którego realizacja będzie możliwa po pozyskaniu odpowiednich środków finansowych, obejmuje stworzenie boiska do gry w siatkówkę plażową, kortu oraz pola ze ścianką do gry w tenisa, siłowni plenerowej z urządzeniami dla seniorów oraz dodatkowej infrastruktury technicznej, ciągów pieszych oraz obiektów małej architektury, takich jak ławki, kosze, stojaki na rowery, biblioteczka plenerowa, stoliki do gry w szachy czy scena plenerowa.

Wielomilionowe inwestycje zmieniają Witomino

Wielomilionowe inwestycje przyczyniają się do znaczącej transformacji krajobrazu dzielnicy, zmieniając jej oblicze i tworząc nowe, atrakcyjne przestrzenie dla mieszkańców. Trwa przebudowa ulicy Chwarznieńskiej, wyremontowano ulicę Hodowlaną, w ostatnich latach powstały tu m.in. zbiornik retencyjny oraz nowoczesna Przystań Sąsiedzka.

– Witomino w ciągu ostatnich lat przechodzi niebywałą przemianę. To łącznie ponad 100 mln złotych, które prowadzą do zmiany na długie lata – podsumowuje Jakub Ubych, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni wywodzący się z zachodniej części miasta. – Inwestycje, jak zagospodarowanie terenu przy powstałym niedawno zbiorniku na II Morskiego Pułku Strzelców, są jak ostatnie szlify w diamencie. Wierzę, że odmiana tego miejsca będzie służyła każdego dnia tysiącom osób, a bliskość m.in. Szkoły Podstawowej nr 12 zachęci do lekcji poza murami szkoły – podkreśla.

W przypadku dwóch pierwszych etapów finansowanie na dokumentację projektową i roboty budowlane w kwocie 1.376.824,00 zł pochodzi ze środków gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego (526.000,00 zł w edycji 2020, 420.824,00 zł w edycji 2021, 430.000,00 zł w edycji 2023) oraz 1.188.000,00 zł od Rady Dzielnicy Witomino. Odzwierciedla to kluczową rolę zaangażowania społeczności lokalnej i władz dzielnicy w rozwój infrastruktury miejskiej. Te znaczące inwestycje mają na celu przekształcenie krajobrazu dzielnicy, tworząc nowe, atrakcyjne przestrzenie dla jej mieszkańców oraz ulepszając jakość życia w społeczności.

Dotychczas sfinansowano zakres dokumentacji projektowej, który wyniósł 91 758,00 zł. Wykonywało go Atelier Harmoza Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni.