Wsparcie klubów sportowych z Programu Ukraine Refugee Response

Aktualności

Gdyńskie Centrum Sportu zaprasza organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne w zakresie  sportowego szkolenia dzieci na postawie zawartej z gminą Gdynia umowy do udziału w Programie Ukraine Refugee Response  wspierającym działania na rzecz integracji dzieci z Ukrainy ze sportowcami gdyńskich klubów.

Warunkiem przystąpienia do Programu jest deklaracja stałego udziału dzieci z Ukrainy w cyklicznych zajęciach sportowych prowadzonych przez klub i dostarczenie wypełnionego formularza (wzór w załączeniu) do siedziby Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni ( 81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9 pokój nr 12 do 19 października 2022, do godziny 15:00.

Dla organizacji realizujących Pogram przewidziany jest sprzęt sportowy o wartości proporcjonalnej do liczby dzieci z Ukrainy uczestniczącej we wspólnych zajęciach.

Program Ukraine Refugee Response z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF jest realizowany od października 2022 roku z przewidywanym terminem jego zakończenia w czerwcu 2023.