Wykaz oferentów w konkursie na prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka „Kibice Razem”

Na konkurs ogłoszony na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 4925/22/VIII/S z dnia 05 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:

Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Gdyni poprzez działania edukacyjno– informacyjne oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie Kibice Razem w okresie od 15.05.2022 roku do 31.12.2024 roku” wpłynęły dwie oferty złożone przez:

  1. Fundację Instytut Białowieski z siedzibą w Białymstoku ul. Rumiankowa 14/4, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000637028 na zadanie pt. Centrum Zrównoważonego Rozwoju. „Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej", www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl,www.FestiwalBialowieski.pl,www.FestiwalZubra.pl, www.ForestFestival.Eu z wnioskowaną kwotą dotacji 202.500 zł.
  2. Stowarzyszenie Kibiców Gdyńskiej Arki z siedzibą w Gdyni ul. Olimpijska 5, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000312535 na zadanie pt. „Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Gdyni poprzez działania edukacyjno– informacyjne oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie Kibice Razem w okresie od 15.05.2022 roku do 31.12.2024 roku”. z wnioskowaną kwotą dotacji w wysokości 225.000 zł;