Gdynia Babie Doły

Kąpielisko morskie Gdynia Babie Doły to 100 metrów strzeżonej linii brzegowej.

Na kąpielisku znajdują się dwie strefy oznaczone bojami – strefa dla umiejących (żółte boje) i nieumiejących pływać (czerwone boje).

Wizytówką akwenu jest poniemiecka torpedownia z czasów II Wojny Światowej, znajdująca się ok. 400 m od lini brzegowej. Budowla z uwagi na zagrożenie została zamknięta przez Urząd Morski w Gdyni, a wchodzenie na nią jest surowo zabronione.

Ratownicy strzegący bezpieczeństwa plażowiczów wyposażeni są w sprzęt ratowniczy oraz sprzęt łącznościowy. Na kąpielisku znajduje defibrylator AED.

Adres: ul. Dedala 10, Gdynia / ul. Zielona 197, Gdynia

Wejścia: GDY 1