Rys historyczny

Prezentacja programu edukacyjnego promującego żeglarstwo wśród najmłodszych gdynian – „Gdynia na fali” miało miejsce 26 sierpnia 2013 r. na konferencji prasowej  w gdyńskim InfoBoxie. Celem  „Gdynia na fali” od początku było wzmocnienie więzi z morzem i regionem morskim najmłodszych mieszkańców Gdyni. Pomysłodawcom zależało, aby każdy uczeń gdyńskich szkół miał okazję stanąć u steru pod żaglami programu. Ponadto, postanowiono wspierać żeglarstwo sportowe oraz promować sukcesy naszych żeglarzy w Polsce i zagranicą.

Podstawowymi założeniami programu było:

  • powołanie Ambasadorów Gdyńskiego Żeglarstwa, których obowiązkiem stała się   opieka merytoryczna nad programem oraz aktywne uczestnictwo w jego realizacji, ale również promowanie Gdyni jako Żeglarskiej Stolicy Polski i naszych sukcesów żeglarskich. To ambasadorzy rokrocznie wskazywali najlepszych gdyńskich żeglarzy i prowadzili spotkania z dziećmi i młodzieżą. Jednym z Ambasadorów był  Maciej Grabowski (żeglarz w olimpijskiej klasie Laser, w której startował od 1993 roku. Trzykrotny Olimpijczyk (Sydney 2000, Ateny 2004, Pekin 2008), wielokrotny medalista i mistrz Europy), którego obowiązkiem była opieka merytoryczna nad projektem oraz aktywne uczestnictwo w jego realizacji, jak i również promowanie Gdyni jako Żeglarskiej Stolicy Polski i naszych sukcesów żeglarskich;
  • powołanie Gdynia Sailing Team, grupy najbardziej utytułowanych żeglarzy gdyńskich wszystkich klas żeglarskich. Celem było mocniejsze promowanie sukcesów żeglarzy startujących w barwach Gdyni i motywowanie, poprzez nominacje do teamu, do osiągania coraz lepszych wyników. Zawodnicy Gdynia Sailing Team otrzymywali wsparcie finansowe, promocyjne i merytoryczne;
  • przeprowadzenie cyklu spotkań z żeglarstwem w szkołach podstawowych, szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Uczniowie spotykali się z Ambasadorami Gdyńskiego Żeglarstwa oraz zawodnikami Gdynia Sailing Team, którzy opowiadali o żeglarstwie, o morzu oraz zachęcali do uczestniczenia w zajęciach gdyńskich szkółek żeglarskich oraz opowiadali czym są i jak zrobić szkolenie na patent żeglarski, motorowodny oraz patent sternika. Spotkaniom towarzyszyła wystawa zdjęć i sprzętu żeglarskiego a także każdy uczeń otrzymywał informator – "Jak w Gdyni zostać żeglarzem?".

Pierwszy skład Gdynia Sailing Team przedstawili Ambasadorowie programu we wrześniu 2013 r., w którego skład weszli:

Filip Ciszkiewicz (Laser Radial, 2 x Mistrz Europy Juniorów 2013) 

Tytus Butowski (Optimist, Mistrz Europy 2013) 

Aleksandra Melzacka (Optimist, 2x Mistrzyni Polski 2012 i 2013) 

Mikołaj Staniul (Optimist, Mistrz Polski 2013) 

Ewa Romaniuk, YKP Gdynia klasa 420 

Katarzyna Goralska, YKP Gdynia klasa 420 

DANE

  • W roku szkolnym 2015/2016 w spotkaniach wzięło udział ok. 2.000 dzieci z klas I-III, 20 gdyńskich szkół podstawowych,
  • W roku szkolnym 2016/2017 - ok. 1.800 dzieci z klas I-III 18 gdyńskich szkół podstawowych,
  • W roku szkolnym 2017/2018 – ok. 2.000 dzieci z klas I-III 29 gdyńskich szkół podstawowych i 12 gdyńskich przedszkoli (program został podzielony na dwa projekty: „Gdynia na fali – edukacja żeglarska” oraz „Gdynia na fali – bezpieczeństwo nad wodą”).
  • W roku szkolnym 2018/2019 w programie wzięło udział ok. 2.000 dzieci z klas I-V z 22 szkół podstawowych i 18 przedszkoli.
  • Ze względu na pandemię COVID-19 w Polsce, spotkania w ramach programu „Gdynia na fali” w roku szkolnym 20219/2020 nie odbyły się.
  • W jesiennej edycji  programu w 2021 roku w programie wzięło udział ok. 1.900 dzieci z 14 szkół podstawowych i 20 przedszkoli.
  • W roku szkolnym 2021/2022 w programie wzięło udział ok. 1.800 dzieci z 17 szkół podstawowych i 17 przedszkoli.

 

Program „Gdynia na fali” (26 sierpnia 2013 roku) – https://b.imm.com.pl/browser/tv/MAQ0CA/z/t